• Home
  • Treatment for Alcoholism

Treatment For Alcoholism

यो रोग भएको ब्याक्ति ले चाहेर पनि रक्सि पिउन बाट अाफुलाई रोक्न सक्दैन। नत अरु जस्तो नियन्त्रण ( control) र व्यावस्थित ( manage) तरिका ले नै मध्यपान सेवन गर्न सक्छ। उसले चाहेर पनि अरुको सहयोग बिना रक्शी सेवन को लत बाट अाफु लाई मुक्त गर्न सक्दैन। यसो कल्पना गरौँ त... कोही ब्याक्ति क्षयरोग को कारण ले खोकी रहेछ।अनि उसलाई नखोक भनेर फकाउदा/ धम्काउदा/ कुट्दा/ पदमुक्त गर्दा,उ नखोकी बस्न सक्छ? निश्चित सक्दैन। खोकी बन्द गर्नु क्षयरोग को उपचार गर्नु पर्छ। रक्श्याहापन को बिमारी पनि त्यही हो। जत्ति फकाउनु/ धम्काउनु/ कुट्दा/ पदमुक्त गरे पनि रक्सि पिउन छाड्न सक्दैन। किनकी रक्शी मा समस्या हैन/ समस्या उसको मा रहेको रक्श्याहापन को रोग हो। जब सम्म त्यो रोग को उपचार गरिन्दैन/ तब सम्म रक्सि पिउने लतबाट मुक्त हुन सक्दैन। यदी राम्रो उपचार पद्दति र अनुभवी ब्याक्ति हरु बाट उपचार गरेको खण्ड मा,निश्चित उसले रक्सी सेवन त्याग्न सक्दछ। त्यैसैले यस्ता समस्या भएको ब्याक्तिहरु लाई उपचार केन्द्र सम्म पुर्याएर / उसलाई रक्शिमुक्त जीवन जिउन सहयोग गरौँ।

Other Services

Get in Touch With Us

For Any Queries Send Us A Mail Or Call Us

contact us